مدیریت وبسایت‌

تیم استودیو بلک آماده انجام در زمینه مدیریت وبسایت‌هایتان با سیاست‌های کاری شما می‌باشد. تاسیس و راه اندازی یک وبسایت به تنهایی نمی‌تواند منجر به پیشرفت و موفقیت شود، برنامه ریزی و مدیریت سایت از ارکان مهم پیشرفت سایت می‌باشد. استودیو بلک به بهبود کسب و کارتان در فضای مجازی کمک می‌کند.
استودیو بلک با مدیریت محتوا گذار (ممکن است محتوا گذار استودیو بلک باشد) در جهت جذب بیشتر مخاطب هدف گام بر میدارد.
مدیریت وبسایت‌ 01
مدیریت وبسایت‌ 02
استودیو بلک با استفاده روش‌های متعددی در جهت بهبود جایگاه فعلی سایت و همچنین مدیریت زمان نسبت به افزایش بهره وری سایت گام برمی‌دارد.

مدیریت سایت شامل:

  • مدیریت تولید محتوا
  • مدیریت سئو مطالب
  • تعیین سوژه‌های روز
  • مخاطب سنجی
  • پیشنهادات اقتصادی
  • پیشنهادات فنی و راهکارها
مدیریت وبسایت‌ 03

هزینه و شرح خدمات مدیریت سایت

مدیریت وبسایت به مجموعه‌ای از فرآیندها است. ممکن است با توجه به نوع وبسایت و جایگاه فعلی سایت هزینه‌های متفاوتی داشته باشد. بعنوان مثال یک سایت که تولید محتوای آن هم با استودیو بلک می‌باشد و در زمینه ورزشی فعالیت می‌کند هزینه متفاوتی با یک وبسایت که در زمینه تحلیل‌های اقتصادی که اکثر محتوای آن به صورت موشن گرافی و تحلیل‌های دقیق هستند می‌باشد. در نتیجه قیمت گذاری پس از تعیین شرح وظایف و آنالیز و تحلیل وبسایت امکان پذیر است. توجه داشته باشید که تولید محتوای یک سایت جدا از مدیریت یک وبسایت است که در صورت درخواست مشتری به صورت اختصاصی به تولید محتوای مورد نیاز می‌پردازیم.

ما به شما کمک می‌کنیم کسب و کار خود را گسترش دهید

شما می‌توانید با راه اندازی وبسایت تعداد مخاطبان خود را افزایش و درآمد خود را بهبود بخشید، استودیو بلک در این راه به شما کمک می‌کند.

مدیریت وبسایت‌ 04

برخی از مشتریان ما